Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2012

RottenPaulla
21:55
9422 0d86
Reposted fromhowdyjen howdyjen viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:54
6574 ab83
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:53
9908 4231
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:53
9600 38d0
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:53
Reposted fromwormstache wormstache viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:52
3027 a18d
Reposted fromkusiol kusiol viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:51
1903 46a6
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:51
1916 3902
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:51
7074 1d9c
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:50
9415 4bd5
Reposted fromhowdyjen howdyjen viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:50
9385 a4a0
Reposted fromhowdyjen howdyjen viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:50
6183 c383
:D
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:50
6556 5f71
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:49
7791 5696
Reposted frommadlenaa madlenaa viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:48
Play fullscreen
Jensen Ackles sings "I'm All Out Of Love"
Reposted frombuf buf viasupernatural supernatural
RottenPaulla
21:38
RottenPaulla
21:37
0603 a1c5
Reposted fromMegWhite MegWhite viavampire-diaries vampire-diaries
RottenPaulla
21:33
1601 f611
RottenPaulla
21:32
5946 9750
RottenPaulla
21:29
Play fullscreen
'A ja się dystansuje!
Naciskam play chilluje!
Zamykam oczy i w swoim pokoju kontempluję!
Doceniam to co czuje!
Szczęściem koloruje!
Każdą chwilę wszystkim przyjaciołom szczerze dziękuję!
Czasy się zmieniają trzeba żyć na własną ręke.
Uwierz mi do tego będzie Ci potrzebne szczęście.
Nie patrz na tych chciwych ty i tak masz od nich więcej!
Swoich ludzi, wolność słowa i odważne serce!
Gdyby nie to nie było by tu nas.
Gdyby nie ty i poświęcony na szukanie szczęścia czas.
Nigdy nie dowie się ten który nie zna cierpienia , że to nie materialna rzecz jest sensem istnienia.
Dla mnie szczęście to: zdrowie, rodzina , muzyka , kobieta.
Dom który zawsze na mnie czeka.
Tak to jest życie ma tyle samo wad ile zalet.
Mówi tobie Manolo i Bednarek!'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl